Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával, a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a DIÓHÉJBOLT Korlátolt Felelősségű Társaság, adatvédelmi nyilvántartási azonosító: xxxxx, (a továbbiakban: Adatkezelő,) a jelen weboldal látogatása, vagy az Adatkezelővel történő telefonbeszélgetések során megadandó, továbbá a termékek átvételekor átadandó személyazonosító okmányon szereplő személyes adataimat a szolgáltatás megvalósítása, hírlevél küldése, kedvezmények, promóciókról szóló tájékoztatás céljából, legfeljebb a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje. (A szolgáltatás megvalósításának minősül különösen, de nem kizárólagosan a termékkiválasztások kezelése, a kiválasztott termékek címzetthez történő kiszállítása, vagy azok áruháznál történő átadása, a pénzügyi tranzakció lebonyolítása, a számlázás, valamint a vásárlóval történő további esetleges kapcsolattartás.)

Amennyiben a piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő adatkezeléshez hozzájárultam, elfogadom, hogy annak során az Adatkezelő részemre elektronikus hírlevelet és/vagy mobiltelefonra szöveges és/vagy képi üzenetet (SMS/MMS) küldjön, vagy ajánlatait/hírleveleit velem telefonon keresztül, szóban közölje. 

Kijelentem, hogy a megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek. 

Az érintett az info@diohejbolt.hu elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését. Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célokból használja, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg. 

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. 

Kezelt adatok körének meghatározása

Webáruházból történő rendelés esetén:

Felhasználó telefonszáma, e-mail címe
Felhasználó számlázási adatai: név, ország, város, irányítószám, cím
Felhasználó szállítási adatai: név, ország, város, irányítószám, cím

Adatkezelő meghatározása

Név: Dióhéjbolt Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1139 Budapest, Országbíró u. 38. III/61., Magyarország.
Képviselő neve: Tóth Nándor ügyvezető
Cégjegyzékszám: 25726132-2-41
Adószám: 01-09-285882
Telefonszám: +36 70 636 59 17
E-mail: info@diohejbolt.hu
Adatvédelmi nyilvántartási száma: 

Cookie-k elhelyezésére vonatkozó szabályok